best free website maker

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Wat is Klassieke Homeopathie

Homeopathie is een belangrijke geneeswijze en de laatste jaren steeds meer in opkomst. Veel mensen vinden de weg naar een homeopaat om met natuurlijke middelen de klachten of ziekte aan te pakken en te genezen zonder last te hebben van allerlei bijwerkingen.

De Klassieke Homeopathie werkt volgens de grondbeginselen van dr.Samuel Hahnemann (1755-1843) en is een geneeswijze, die het natuurlijke, zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest stimuleert en versterkt.

Samuel Hahnemann ontdekte, dat een middel, dat bij gezonde mensen ziektesymptomen opwekt, deze zelfde symptomen bij zieke mensen juist geneest. Dit heet het gelijksoortigheids principe. Dit wordt vandaag nog steeds gebruikt in de klassieke homeopathie.

Er wordt dus door het innemen van een geneesmiddel (plantaardig, dierlijke of mineraal) een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de mens.
Homeopathie gaat uit van een holistisch mensbeeld, de mens, als eenheid van lichaam en geest, staat centraal.

In Nederland heerst nogal spraakverwarring over wat homeopatie is. Veel wat in de winkel als homeopatisch middel wordt aangeboden is eigenlijk onderdeel van de kruidengeneeskunde. Ook de zegswijze van “baat het niet, dan schaad het niet” zal iedere homeopaat u tegenspreken, want onoordeelkundig c.q. verkeerd gebruik van homeopatische middelen kan u als mens zeker schade toebrengen.

Bij welke klachten?

Klassiek Homeopathie helpt bij:

Psychische problemen, zoals verlegen heid, depressie, rusteloosheid, angsten, trauma en verdriet.
Chronische aandoeningen, zoals hoofdpijn, migraine, huisproblemen, slapeloosheid, verkoudheden, ontstekingen, astma, hooikoorst, menstratiestoornissen, pms, vermoeidheid enz.
Akute klachten, zoals griep, koorts, ongevallen, allergieën, ontstekingen, pijn, voor- tijdens en na de zwangerschap en bevalling.

Homeopathie is als geneeswijze geschikt voor alle leeftijden, van klein tot groot en van jong tot oud.

Hoe werkt het?

Als u ziek bent of anderzijds klachten heeft is het zelfherstellend vermogen ontregeld of beschadigd, zowel door invloeden van binnenuit als van buitensaf. Homeopathie is gebaseerd op het gelijksoortigheidsprincipe dwz: de homeopaat schrijft voor op symptomen van u als de cliënt en geeft daartoe een middel dat gelijksoortige klachten kan veroorzaken in een gezond persoon. Hierdoor krijgt het lichaam een prikkel en deze dient als extra stimulans(omdat de prikkel in het lichaam wordt herkend) waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd.
Bij lichamelijke klachten ziet men dan dat de ziekteverschijnselen verminderen of verdwijnen. Bij psychische of gedragsproblemen zien we dat de cliënt rustiger wordt, beter kan relativeren, minder heftig op prikkels reageert en hierdoor de concentratie omhoog gaat. U zult zich over het algemeen veel beter, gezonder voelen ook tijdens de genezing.

Iedereen reageert op zijn of haar eigen manier op een homeopathisch geneesmiddel. De één zal een snelle verbetering kennen, terwijl bij de ander de verbetering heel geleidelijk zal verlopen. Dit is heel afhankelijk van de aard van de klacht en hoe laat deze klacht al bestaat, of het een acuut probleem is of een chronische klacht. Ook heel belangrijk in het genezingsproces is uw eigen vitaliteit.
Afhankelijk van de ernst van uw klacht en de mate van verbetering zullen diverse herhalingsconsulten noodzakelijk zijn.

Het Consult


De homeopathie is een holistische geneeswijze, dwz dat er naar u als mens gekeken wordt en een relatie wordt gelegd tussen de klacht/ziekte en waarom dit u als persoon overkomt.
Door het homeopatisch consult en het u aangeboden geneesmiddel zal de eigen geneeskracht van uw lichaam worden aangesproken.

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur en deze tijd is nodig om een goed beeld van u en uw klachten/ziekte te krijgen.
Met de homeopaat raakt u in gesprek over en met uzelf. Door de vragen en antwoorden krijgt de homeopaat tijdens deze ontmoeting een goed beeld over u, hoe u bent en hoe in het dagelijks leven functioneert.
Op grond van dit totaalbeeld wordt een specifiek middel gekozen, dat bij u de genezing zal inzetten. Na inname wordt uw lichaam op een zachte manier aangesproken het eigen evenwicht weer te herstellen

Over Jolande Kip

Sinds 30 jaar werkzaam in de reguliere gezondheidszorg in o.a. Brandwondencentrum, Intensive Care.

Momenteel werkzaam als Oncologieverpleegkundige in Daniel den Hoed kliniek te Rotterdam


Daarnaast heb ik een 6-jarige opleiding tot Klassiek Homeopaat aan de School voor Homeopathie te Amersfoort gevolgd.


Heeft u vragen neem dan gerust contact met mij op!

ADDRES
Pieter Zeemanlaan 35
3356 BR Papendrecht

CONTACT
Email: info@homeopathiepapendrecht.nl
Tel : 078-6159877